Book review: Queen Victoria – The companion to the TV-series

Recentelijk ontving ik de Nederlandse versie van een boek, dat oorspronkelijk in het Engels werd gepubliceerd door HarperCollins Publishers Ltd in 2016 als “The Victoria Letters: The Official Companion to the ITV Victoria Series“, geschreven door Helen Rappaport, met een voorwoord door Daisy Goodwin. De Nederlandse versie “Het boek bij de tv-serie. Victoria de jonge Koningin” werd in 2019 gepubliceerd door Uitgeverij Karmijn. Verrassend laat gezien het feit dat (bijna) de hele serie op de Nederlandse televisie is verschenen in de afgelopen jaren. Het boek is ook in enkele andere talen verschenen.

Recently I received the Dutch version of a book that was originally published in English HarperCollins Publishers Ltd in 2016 as “The Victoria Letters: The Official Companion to the ITV Victoria Series“, written by Helen Rappaport, with a foreword by Daisy Goodwin. The Dutch version “Het boek bij de tv-serie. Victoria de jonge Koningin” was published in 2019 by Uitgeverij Karmijn. Surprisingly late given the fact that (almost) the whole series has been shown on television in the Netherlands already in the past years. The book has also been published in several other languages.

De laatste jaren is een stroom aan nieuwe boeken over de Engelse koningin Victoria verschenen, ook in Nederland. Maar echt bekend bij een groter publiek werd ze hier door de prachtige tv-serie, waarvan nu twee delen op de Nederlandse televisie zijn uitgezonden.
De schitterende kostuums, de prachtige rollen van Jenna Coleman en Tom Hughes, het zeer goede script, alles klopt werkelijk aan deze opnames. In het najaar van 2019 zal het derde seizoen op de Nederlandse televisie te zien zijn.
Dit boek is de officiële uitgave bij de tv-serie en gaat over de jeugd van Victoria tot haar eerste jaren als koningin en haar huwelijk met Albert. Het staat boordevol schitterende foto’s uit de serie, soms aangevuld met historische documenten. De lezenswaardige teksten zijn geschreven door Helen Rappaport, historicus en gespecialiseerd in het Victoriaanse tijdperk. Daisy Goodwin, die het script schreef voor de tv-serie, leverde een voorwoord voor deze uitgave.

In recent years a lot of new books about the English Queen Victoria have appeared, also in the Netherlands. But she became really known to a larger audience here because of the beautiful TV series, two of which have now been broadcasted on Dutch television.
The beautiful costumes, the beautiful roles of Jenna Coleman and Tom Hughes, the very good script, everything really fits in these series. The third season will be shown on Dutch television in the fall of 2019.
This book is the official companion to the TV series and is about the youth of Victoria until her first years as a queen and her marriage to Albert. It is full of beautiful photos from the series, sometimes supplemented with historical documents. The texts worth reading are written by Helen Rappaport, historian and specialized in the Victorian era. Daisy Goodwin, who wrote the script for the TV series, provided a preface to this release.

Alleen de omslag trekt al aan. Jenna Coleman als Victoria kijkt je recht aan op de cover met op de achterkant een beeld van haar te paard. Zoveel mooier dan de cover van de Engelstalige versie, waar deze foto op de achterzijde staat. Deze foto werd als ik het goed heb gezien ook gebruikt voor de DVD-box. Het gaat om een luxe paperback met flappen aan de binnenkant. Zeker een goede keus, net als de zwaardere kwaliteit van het papier. Wie even snel door het boek heen bladert, ziet vele illustraties uit de tv-serie, aangevuld met historisch materiaal. Na het voorwoord en een korte introductie, volgt een stamboom van de familie, iets dat voor mij in elk zich serieus nemend historisch boek hoort.

Already the cover is attractive. Jenna Coleman as Victoria looks you into the eyes on the cover with on the back a photo of her on horseback. So much more beautiful than the cover of the English version, on which this photo is on the back. This photo if I have seen correctly was also used for the DVD-box. It is a luxury paperback with flaps on the inside. Surely a good choice, just like the heavier quality of the paper. Who quickly has a look at the book, sees lots of illustrations from the tv-series, and historical material added. After the foreword and a short introduction, a family tree of the family follows, something that according to me belongs in each serious, historical book.

Hoewel de serie een belangrijk onderdeel van het boek vormt qua illustraties en tekst, is dat niet storend voor iemand die de serie niet (helemaal) heeft gezien, zoals ik. Het boek volgt het verhaal van de serie tot de geboorte van haar eerste kind in november 1840 aan de hand van haar eigen dagboeken, brieven en nog een paar andere bronnen. Er zijn tien hoofdstukken met korte, heldere teksten, waaronder ook informatie over de huishouding en de hofcultuur onder koningin Victoria. In de kantlijn staan quotes uit de tv-serie. Tussendoor is er af en toe een pagina waarop een personage of onderwerp uitgelicht wordt. Het boek eindigt voor de liefhebbers met een blik achter de schermen en de rolverdeling in de tv-serie.

Although the illustrations and text from the series form an important part of the book, that isn’t disturbing for someone who hasn’t seen the series (completely), like me. The book follows the story of the series from Victoria’s own birth until the birth of her first child in November 1840, based on her own diaries, letters and a few other sources. There are ten chapters with short, clear texts, among them also information about the household and the culture at court under Queen Victoria. In the margin are short quotes from the tv-series. In between there is sometimes a page that highlights a person or a theme. The book ends for the fans with a look behind the scenes and the division of roles in the tv-series.

Als je het boek nog niet hebt gelezen en niet veel over Victoria weet, beveel ik dit boek zeker aan. Vooral als je een fan van de tv serie bent.

If you haven’t read it yet and don’t know too much about Victoria, I really recommend the book. Especially when you’re a fan of the tv-series.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: