Book review: Martyn Rady – The Habsburg Empire

In May 2020 the book “The Habsburgs The Rise and Fall of a World Power” (can also be found as “The Habsburgs. To Rule the World”) by Martyn Rady was published. More than 400 pages of which the first 25 can be seen here. Almost at the same time, in June 2020 the Dutch version of his previous book “Het rijk van de Habsburgers. Een duizendjarig vorstengeslacht” (The Habsburg Empire. A very short introduction) with just over 200 pages was published, as well as a translation of his new book if I am correct: “De Habsburgers. De opkomst en ondergang van een wereldmacht” (Publisher: Het Spectrum).

In mei 2020 werd het boek “The Habsburgs The Rise and Fall of a World Power” (ook te vinden als “The Habsburgs. To Rule the World”) door Martyn Rady gepubliceerd. Meer dan 400 pagina’s, waarvan de eerste 25 hier ingezien kunnen worden. Bijna tegelijkertijd, in juni 2020, verscheen in het Nederlands zijn vorige boek “Het rijk van de Habsburgers. Een duizendjarig vorstengeslacht” (The Habsburg Empire. A very short introduction), met net iets meer dan 200 pagina’s, evenals een vertaling van zijn nieuwe boek, als ik het goed heb gezien: “De Habsburgers. De opkomst en ondergang van een wereldmacht” (Uitgeverij Het Spectrum).

Martyn Rady is Professor of Central European History at the School of Slavonic and East European Studies (SSEES), University College London. He has furthermore written books about Emperor Charles V, and about Hungarian and Romanian historical topics.

Martyn Rady is professor Centraal-Europese Geschiedenis aan de School voor Slavistiek en Oost-Europese Studies (SSEES), University College London. Hij heeft verder boeken geschreven over Keizer Karel V, en over hongaarse en roemeense historische onderwerpen.

The Habsburgs are the most famous dynasty in continental Europe. From the thirteenth to the twentieth centuries, they ruled much of Central Europe, and for two centuries were also rulers of Spain. Through the Spanish connection, they acquired lands around the Mediterranean and a chunk of the New World, spreading eastwards to include the Philippines. Reaching from South-East Asia to what is now Ukraine, the Habsburg Empire was truly global.

In this Very Short Introduction Martin Rady looks at the history of the Habsburgs, from their tenth-century origins in Switzerland, to the dissolution of the Habsburg Empire in 1918. He introduces the pantheon of Habsburg rulers, which included adventurers, lunatics, and at least one monarch who was so malformed that his true portrait could never be exhibited. He also discusses the lands and kingdoms that made up the Habsburg Empire, and the decisive moments that shaped their history. Dynasty, Europe, global power, and the idea of the multi-national state all converge on the history of the Habsburg Empire. Martin Rady shows how.

Dankzij listigheid, uitgekiende huwelijkspolitiek, geluk en vlagen van genialiteit bleef de familie Habsburg bijna 1000 jaar lang aan de macht. Wat begon als een klein hertogdom aan de Donau werd een imperium dat zich uitstrekte van Peru tot Kiev en dat een bepalende ro in de Europese geschiedenis speelde. Ze begonnen de Dertigjarige Oorlog, stopten de opmars van de Ottomanen en namen het op tegen Napoleon.

Martyn Rady introduceert in dit boek de fascinerende en kleurrijke geschiedenis van de Habsburgers, van hun tiende-eeuwse oorsprong in Zwitserland tot het uiteenvallen van het rijk in 1918. Hij laat zien hoe dit rijk een complexe structuur vormde van overlappende landen en koninkrijken, met grenzen die constant in beweging waren. Hij bespreekt hoe de belangen van de Habsburgers veranderden op de golven van grotere bewegingen in de Europese geschiedenis. Rady toont in dit toegankelijke, rijk geïllustreerde boek wat hun invloed was op de Europese geschiedenis en politiek.

I recently received the book “The Habsburg Empire. A very short introduction” in Dutch, that was published by Uitgeverij Omniboek. If you don’t want to read the more extensive history about the family, but are quite curious about the topic, this introduction can be recommended. Don’t expect an enormous amount of information about the family. It is mainly about their politics, their empire, that never has been a real unity and in which ethnical differences were sometimes huge.

Recentelijk ontving ik het boek “Het rijk van de Habsburgers. Een duizendjarig vorstengeslacht” van de uitgever, Uitgeverij Omniboek. Als je de meer uitgebreide geschiedenis over de familie niet wilt lezen, maar wel nieuwsgierig bent naar het onderwerp, is deze introductie aan te bevelen. Verwacht geen lading aan informatie over de familie. Het gaat vooral over hun politiek, hun rijk, dat nooit een echte eenheid heeft gevormd en waarin de ethnische verschillen soms zeer groot waren.

What immediately catches the eye when looking into the book are the huge amount of illustrations, in colour. Maps, but also photos, although these last ones are sometimes printed a bit too dark to my opinion. There is a good register and bibliography. And furthermore it was printed on organic paper.

Wat onmiddelijk opvalt als je het boek bekijkt, is de grote hoeveelheid illustraties, in kleur. Kaarten, maar ook foto’s, hoewel deze laatsten soms iets te donker zijn afgedrukt naar mijn smaak. Er is een goed register en een lijst van bronnen. Ook is het boek gedrukt op papier waarvan het zeker is dat de productie niet tot bosvernietiging heeft geleid.

Especially in the beginning there are a lot of names. A somewhat more extensive family tree would have been handy. About the Habsburgs before the 16th century Martyn Rady is short, although very fitting it says somewhere at the end “from Muri to Muri”. The main part of the book, five of the seven chapters, covers the period afterwards, and from that about 25% the 19th and 20th centuries. Although not overly detailed, the book gives a good overview of how the Habsburg Empire in the end failed. You would almost wonder how they have managed to survive that long.

Vooral in het begint duizelt het namen. Een iets uitgebreidere stamboom was wat dat betreft wel handig geweest. Over de Habsburgers voorafgaand aan de 16de eeuw blijft Martyn Rady kort, al wordt er aan het eind toepasselijk gesproken van “van Muri naar Muri”. Het grootste deel van het boek, vijf van de zeven hoofdstukken, beslaat de periode erna, en daarvan zo’n 25% de 19de en 20ste eeuw. Hoewel niet zeer gedetailleerd, geeft het boek een goed beeld van hoe het Habsburgse Rijk uiteindelijk mislukte. Je zou je bijna afvragen hoe ze het toch nog zolang hebben volgehouden.

Martyn Rady: Het rijk van de Habsburgers. Een duizendjarig vorstengeslacht, uitgegeven door Uitgeverij Omniboek in juni 2020. 240 pagina’s. ISBN: 9789401917094. Prijs: € 21,99.

Worth reading: this review in the Catholic Herald by Eduard Habsburg (Archduke Eduard of Austria).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: